Forum « Les nouveaux enjeux des ...
Girls in ICT

Certificats d'opérateurs radio
Communiqué du 1er Avril 2019
Forum régional de normalisation de l’UIT

Actualités sur le secteur

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NY 07 MARTSA 2019 TETSY AMIN'NY LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA

Fanendrena:
...
Araka ny tolokevitry ny Ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra...

FANDAHARANA « NY ZOKO » MIKASIKA NY ATAO HOE « PYLONE »

Nandray anjara tamin’ny fandaharana « Ny Zoko » ireo tompon’andraikitra eo anivon'ny Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ary ny ARTEC mba hanomezana fanampim-panazavàna be be kokoa mikasika ny atao hoe « Pylône ».

Nos références