L’ARTEC : Le nouveau Directeur Général
Téléphones contrefaits mis sous scellés
Destruction des téléphones contrefaits
Sensibilisation avec le TICBUS
« WeProtect » de l’UNICEF

AVIS

Appel d'offres

Retrouvez ici tous nos derniers appels d'offres.

Voir plus

Consultation ouverte

Retrouvez ici tous les avis de consultation ouverte.

Voir plus


Actualités sur le secteur

FANDAHARANA « NY ZOKO » MIKASIKA NY ATAO HOE « PYLONE »

Nandray anjara tamin’ny fandaharana « Ny Zoko » ireo tompon’andraikitra eo anivon'ny Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ary ny ARTEC mba hanomezana fanampim-panazavàna be be kokoa mikasika ny atao hoe « Pylône ».

Nos références